Preberi več

Biser Karibov

Preberi več

Dežela glasbe, plesa in tobaka

Preberi več

HRVAŠKA
Prijava na e-novice
   Se strinjam
DVD S POTOVANJA!
ZA ZGODNJE PRIJAVE!
POPUST ZA SKUPINE!
ZANIMIVA DARILA ZA REDNE STRANKE!
KONTAKTIRAJTE NAS, Z VESELJEM VAM RAZLOŽIMO NAŠE UGODNOSTI!
Krokodili imajo za nogometno žogo velik želodec, zato jedo malo in velikokrat.
Samo eno potovanje Marca Pola je trajalo 24 let, prepotoval pa je 24.130 km po Daljni Aziji.
Nekaterim plamencem (flamingo) se barva spreminja glede na vrsto prehrane.
Giacomo Casanova veliki lomilec ženskih src je znal skoraj vse tedanje evropske jezike ter je bil najbolj razgledana osebnost 18. stoletja.
Sloni hodijo po prstih, pod peto imajo debel sloj maščobe, ki ublaži pritiske teže na gleženj.
Italija je največja proizvajalka riža v Evropi.
Kače velikanke lahko pojedo tudi pumo, pekarija ali človeka. Tak obrok jim zadostuje za eno leto.
Znameniti svetnik Anton Padovanski je bil po rodu Portugalec.
Morski pes plava s povprečno hitrostjo 3 km/h ter maksimalno 95 km/h.
Najmlajša mati na svetu je bila 5-letna Lina iz Peruja.
Sloni se sporazumevajo tudi preko vibracij, ki jih povzročajo pri udarjanje s stopalom ob tla.
Večina slonov spi stoje in le dve do tri ure dnevno.
Največji poznani morski pes je meril 13 metrov in tehtal 15 ton.
Divji slon poje 230 kg hrane in spije 125 litrov vode.
Sorodnik afriškega noja je južnoameriški nandu in avstralski emu.
Noj, zebra in žirafa imajo tako močno brco, da z njo lahko ubijejo tudi leva.
Pri nosorogu samo glava tehta 200 kg.
Največja želva do sedaj je bila iz vrst usnjače, težka kar 752 kg.
Ena najbolj sramežljivih živali na območju bibavice je hobotnica.
Od leta 1830 dalje je vsako leto bilo na zanzibarskem trgu prodanih 10.000 do 30.000 sužnjev.
Kokosova palma lahko živi 100 let, rodna doba pa je 20 let.
Rdeči kolobusi iz vrst opic živijo samo še v gozdu Jozani na tanzanijskem Zanzibarju.
Pri hijenah imajo tudi samice penis, ki je bolj navidezen kot za uporabo.
Rajski otok Zanzibar nima krokodilov.
Gepardi tečejo 120 km/h, a samo 20 sekund, kar zadostuje za uspešen lov.
Konkvistador Peruja Francisco Pizzaro je bil bratranec Hernanda Corteza, ki je osvojil Mehiko.
Pra-pra dedek kubanskega revolucionarja Che Guevare je bil podkralj v Peruju.
Sunset Africa
Sunset Africa
SUNSET AFRICA LTD.
P.O.BOX 14546
ARUSHA, TANZANIJA
Tel: 00386-41-805-962 www.sunsetafricasafari.com
Sunset Peru
Sunset Peru
SUNSET PERU LTD.
Skype:
"sunsetperulimited"
Messanger, e-mail:
#EM#696f646c447673697b6c7e7b697f7b63797c7b67717138747774#EM#
Tel: 0051-84-255-305
GSM: 0051-84-984-702-307
www.sunsetperulimited.com
Cites
Splošni potovalni pogoji TA Meridian d.o.o.

Splošni potovalni pogoji so sestavni del vsakega potovanja. Splošnimi potovalnimi pogoji TA Meridian d.o.o. veljajo od 15.7.2020.


SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE PAKETE

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega paketa na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potrošnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku TA MERIDIAN D.O.O. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

1. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Turistična agencija Meridian d.o.o. (v nadaljevanju TA MERIDIAN D.O.O.) oz. pooblaščena agencija in potrošnik, ki se prijavlja za določen turistični paket. Potrošnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Splošni pogoji veljajo le za turistične pakete, ki jih organizira TA MERIDIAN D.O.O., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo paketev drugih organizatorjev. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje in/ali prodaje z drugo obliko elektronskega komuniciranja se šteje, da je potrošnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko ali z drugo obliko elektronskega komuniciranja naročil turistični paket. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Naročnik oziroma potrošnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega paketa ali druge storitve TA MERIDIAN D.O.O. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične pakete.

2. PRIJAVA
Potrošnik se lahko prijavi za turistični paket, ki ga organizira TA MERIDIAN D.O.O., v TA MERIDIAN D.O.O. poslovalnici, na uradni spletni strani TA MERIDIAN D.O.O. ali pri pooblaščeni agenciji. Ob prijavi je potrošnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. Za prijavo na turistični paket veljajo pogoji navedeni v ZTPot. V primeru, da potrošnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potrošnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potrošnikovi odpovedi turističnega paketa. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potrošnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potrošnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

3. STORITVE, VŠTETE V CENI PAKETA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceni paketa vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja v rubriki »cena vključuje«, kot tudi organizacija potovanja in obvezno zavarovanje. Izključene so vse storitve, katere niso izrecno navedene v rubriki »cena vključuje« oz. so navedene v rubriki »cena ne vključuje«. V kolikor neka storitev ni navedene ne pod "ceno vključuje" in ne pod "cena ne vključuje", je ta storitev strošek potrošnika. TA MERIDIAN D.O.O. se zavezuje, da bo takih primerov čim manj. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega paketa na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

4. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni paketa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine, napitnine ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (turistično zavarovanje ipd.), zato jih potrošnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu paketu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potrošnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni paketa.

5. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko je potrošnik dal nalog za plačilo banki ali drugi organizaciji za plačilni promet ali ko se izvede plačilo pri pooblaščeni agenciji. Potniku se ob prijavi pošlje potrebne informacije o plačilnih pogojih. Potrošnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem paketu (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potrošnika ne sprejme na potovanje oz. turistični paket. V primeru vračila plačila TA MERIDIAN D.O.O. v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potrošnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potrošnikov TRR, seveda če je do njega upravičen. Kadar za potrošnika turistični paket rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

6. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. TA MERIDIAN D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cene v kolikor pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z ZVpot. O morebitni spremembi cene potovanja TA MERIDIAN D.O.O. potrošnika obvesti najmanj 20 dni pred začetkom turističnega paketa/odhodom. Potnik je upravičen do znižanja cene, če se so prej navedeni stroški (stroški kot so določeni v drugem odstavku 57.d člena ZVpot) zmanjšali po sklenitvi pogodbe in pred začetkom turističnega paketa. TA MERIDIAN D.O.O. lahko v programu določi, da potrošnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru TA MERIDIAN D.O.O. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potrošnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. TA MERIDIAN D.O.O. lahko v programu določi ceno paketa, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potrošnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene paketa nastopili in potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. TA MERIDIAN D.O.O. lahko v programu določi ceno paketa, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potrošnikov oziroma nastopijo drugi natančno predeljeni pogoji. Potrošnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potrošnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potrošnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili najmanj teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene paketa in je le ta predvidena v potrdilu o potovanju ali programu potovanja. Če organizator potovanja ugotovi, da je pred začetkom turističnega paketa prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev iz 1. točke prvega odstavka 57.b člena ZVpot, ali v skladu s tretjim odstavkom 57.d člena ZVpot predlaga povišanje cene za več kot 8%, lahko potrošnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potrošnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, se obvezuje o tem čim prej obvestiti potrošnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca.

7. POTNI DOKUMENTI
Potrošnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti še vsaj 6 mesecev veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potrošnik na ta določila sam paziti in TA MERIDIAN D.O.O. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potrošnika iz tega naslova ne odgovarja. Potrošnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potrošnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA MERIDIAN D.O.O. po določilih o potrošnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potrošniku ureja vizum TA MERIDIAN D.O.O., le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov TA MERIDIAN D.O.O. potrošniku ne vrača. TA MERIDIAN D.O.O. ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potrošnik sam. Posredovanje TA MERIDIAN D.O.O. pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potrošnik ureja vizum sam kadar TA MERIDIAN D.O.O. ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potrošnik dolžan ob prijavi pravilno posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potrošnik sam.

8. POTNIKOVA ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA ALI SPREMEMBA PAKETA
Potrošnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Če se potrošnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Odpoved potovanja se opravi v poslovalnici, kjer se je potrošnik prijavil. V primeru, ko potrošnik odpove turistični paket, ima TA MERIDIAN D.O.O. pravico do povračila odstopnine. Višina odstopnine je odvisna od časa, v katerem je potrošnik predložil odpoved. Višina odstopnine je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potrošnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

Za avtobusna potovanja veljajo naslednji odpovedni roki:
• 95 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 20% cene paketa
• 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene paketa
• 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 40% cene paketa
• 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 60% cene paketa
• 14 do 08 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 90% cene paketa
• manj kot 8 dni ali brez odpovedi potovanja oz. neudeležba - 100% cene paketa.

Za letalska potovanja veljajo naslednji odpovedni roki:
• 199 do 61 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene paketa brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 60 do 46 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 40% cene paketa brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 45 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 70% cene paketa brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 34 do 11 dan pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 90% cene paketa brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 10 do 01 dan pred dnevom pričetka opravljanja storitve ali brez odpovedi potovanja oz. neudeležba - 100% cene paketa.

Višina odstopnine, kadar TA MERIDIAN D.O.O. ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določeno višino odstopnine, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih TA MERIDIAN D.O.O. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo odstopnine zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potrošnik prekine potovanje na svojo željo. Če potrošnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potrošnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z TA MERIDIAN D.O.O., se šteje, da je potrošnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potrošnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TA MERIDIAN D.O.O. zaradi nepravilno opravljene storitve, potrošnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potrošnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potrošnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi paketa. Po drugem odstavu 57.f člena ZVPot je določeno, da organizator potovanja v primeru odstopa potrošnika od pogodbe o paketnem potovanju lahko zahteva od potrošnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine. Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, mora potrošniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.

9. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Če potrošnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača zavarovanje rizika odpovedi ob prijavi na potovanje. Če potrošnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila. Smatra se tudi, da potrošnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potrošnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potrošnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja rizika odpovedi. V primeru, da potrošnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potrošnikove pravice iz tega naslova uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potrošnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potrošnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotrošnikom.

11. ORGANIZATORJEVA ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
TA MERIDIAN D.O.O. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja ter si pridržuje odpovedati potovanje kot določajo členi ZVPot, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potrošnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potrošnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potrošnikov v avtobusu,
- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 30 potrošnikov v posamezni skupini,
- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potrošnikov v posamezni skupini,
- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

TA MERIDIAN D.O.O. skladno z določbami 57.h člena ZTPot potrošnika obvesti o predlaganih spremembah ter kadar je ustrezno, o njihovem vplivu na ceno turističnega paketa. Potrošnik lahko v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. Če potnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, lahko sprejme nadomestni turistični paket, ki je po možnosti enakovredne ali višje kakovosti, če ga organizator potovanja ponuja. Če potrošnik privoli v predlagano spremembo ali sprejme nadomestni turistični paket, je upravičen do ustreznega znižanja cene, če je posledica sprememba slabša kakovst ali nižji stroški turističnega paketa. Če potrošnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in ne sprejme nadomestnega turističnega paketa, mu organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne vsa plačila.

V primeru, da TA MERIDIAN D.O.O. odpove potovanje, ima potrošnik pravico do celotnega povračila vplačane cene paketa. V primeru odpovedi potovanja s strani TA MERIDIAN D.O.O., potrošnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA MERIDIAN D.O.O. potrošnika nemudoma obvesti. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem TA MERIDIAN D.O.O. ne dopušča namestitve potrošnikov v naročenem objektu, lahko TA MERIDIAN D.O.O. namesti potrošnika v drug objekt enake kategorije. Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, potrošniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrne ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel. Če organizator potovanja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potrošnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

12. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Drugi odstavek 57.e člena ZVpot določa, da potrošnik brez nepotrebnega odlašanja obvesti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih. Pri reklamacijah, pritožbah in višini odškodnine se v celoti upošteva določila ZTPot.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrošnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potrošnikovo zdravje. V tem primeru je potrošnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potrošnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potrošnikovo prekinitev potovanja, zaradi potrošnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. TA MERIDIAN D.O.O. se obvezuje potrošnika obvestiti o morebitnih obveznih cepljenjih za potovalne programe kjer nastopa kot glavni organizator.

14. PRTLJAGA
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potrošnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema... mora potrošnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču skladno s pogoji prevoznika. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potrošnik sam. Ceno prevoza prtljage določa prevoznik in težo prtljage, do katere je prevoz brezplačen. Vsak dodaten kilogram teže prtljage doplača potrošnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potrošnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potrošnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

15. TOČNOST PREVOZNIKOV IN PREVOZNA SREDSTVA
TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potrošnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. TA MERIDIAN D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov avtobusov, letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prevoznih koridorjev, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih paketih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

16. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potrošnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potrošnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potrošnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potrošnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

17. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Za potovanja potrošnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; če potrošnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potrošnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potrošnik. Potrošnikom prijavljenim na enodnevne izlete, TA MERIDIAN D.O.O. obvestila pred odhodom ne pošilja

18. PAKETI, KJER TA MERIDIAN D.O.O. NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da TA MERIDIAN D.O.O. ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potrošniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so ustrezno označeni (da TA MERIDIAN D.O.O. ni glavni organizator), označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da TA MERIDIAN D.O.O. prodaja tovrstne pakete v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potrošnik z organizatorjem potovanja. TA MERIDIAN D.O.O. d.d. ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potrošniku. Morebitno reklamacijo ureja potrošnik z organizatorjem programa.

19. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potrošnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA MERIDIAN D.O.O. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato TA MERIDIAN D.O.O. ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu oz. na potovanju. Opcijski informativni vpis se ne šteje kot prijava.

TA MERIDIAN D.O.O. Ljubljana, 15.7.2020

SP1-2011