Preberi več

Biser Karibov

Preberi več

Dežela glasbe, plesa in tobaka

Preberi več

HRVAŠKA
Prijava na e-novice
   Se strinjam
DVD S POTOVANJA!
ZA ZGODNJE PRIJAVE!
POPUST ZA SKUPINE!
ZANIMIVA DARILA ZA REDNE STRANKE!
KONTAKTIRAJTE NAS, Z VESELJEM VAM RAZLOŽIMO NAŠE UGODNOSTI!
Pra-pra dedek kubanskega revolucionarja Che Guevare je bil podkralj v Peruju.
Konkvistador Peruja Francisco Pizzaro je bil bratranec Hernanda Corteza, ki je osvojil Mehiko.
Gepardi tečejo 120 km/h, a samo 20 sekund, kar zadostuje za uspešen lov.
Rajski otok Zanzibar nima krokodilov.
Pri hijenah imajo tudi samice penis, ki je bolj navidezen kot za uporabo.
Rdeči kolobusi iz vrst opic živijo samo še v gozdu Jozani na tanzanijskem Zanzibarju.
Kokosova palma lahko živi 100 let, rodna doba pa je 20 let.
Od leta 1830 dalje je vsako leto bilo na zanzibarskem trgu prodanih 10.000 do 30.000 sužnjev.
Ena najbolj sramežljivih živali na območju bibavice je hobotnica.
Največja želva do sedaj je bila iz vrst usnjače, težka kar 752 kg.
Pri nosorogu samo glava tehta 200 kg.
Noj, zebra in žirafa imajo tako močno brco, da z njo lahko ubijejo tudi leva.
Sorodnik afriškega noja je južnoameriški nandu in avstralski emu.
Divji slon poje 230 kg hrane in spije 125 litrov vode.
Največji poznani morski pes je meril 13 metrov in tehtal 15 ton.
Večina slonov spi stoje in le dve do tri ure dnevno.
Sloni se sporazumevajo tudi preko vibracij, ki jih povzročajo pri udarjanje s stopalom ob tla.
Najmlajša mati na svetu je bila 5-letna Lina iz Peruja.
Morski pes plava s povprečno hitrostjo 3 km/h ter maksimalno 95 km/h.
Znameniti svetnik Anton Padovanski je bil po rodu Portugalec.
Kače velikanke lahko pojedo tudi pumo, pekarija ali človeka. Tak obrok jim zadostuje za eno leto.
Italija je največja proizvajalka riža v Evropi.
Sloni hodijo po prstih, pod peto imajo debel sloj maščobe, ki ublaži pritiske teže na gleženj.
Giacomo Casanova veliki lomilec ženskih src je znal skoraj vse tedanje evropske jezike ter je bil najbolj razgledana osebnost 18. stoletja.
Krokodili imajo za nogometno žogo velik želodec, zato jedo malo in velikokrat.
Nekaterim plamencem (flamingo) se barva spreminja glede na vrsto prehrane.
Samo eno potovanje Marca Pola je trajalo 24 let, prepotoval pa je 24.130 km po Daljni Aziji.
Sunset Africa
Sunset Africa
SUNSET AFRICA LTD.
P.O.BOX 14546
ARUSHA, TANZANIJA
Tel: 00386-41-805-962 www.sunsetafricasafari.com
Sunset Peru
Sunset Peru
SUNSET PERU LTD.
Skype:
"sunsetperulimited"
Messanger, e-mail:
#EM#696f646c447673697b6c7e7b697f7b63797c7b67717138747774#EM#
Tel: 0051-84-255-305
GSM: 0051-84-984-702-307
www.sunsetperulimited.com
Viking
TA VIKING,
turistična agencija d.o.o.

Tržaška 2, 1000 Ljubljana
(01) 542 02 25
#EM#696f646c44716771616263656b237d66#EM#
01/542 02 25 01/542 02 25 01/542 02 25
Fax: 01/542 02 26
GSM: 040/233 959
E-pošta: #EM#696f646c44716771616263656b237d66#EM#

Cites
Splošni potovalni pogoji TA Meridian d.o.o.
Splošni potovalni pogoji so sestavni del vsakega potovanja, z vplačilom prvega obroka turističnega aranžmaja, potnik potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi potovalnimi pogoji TA Meridian d.o.o., ki veljajo od 1.1.2013.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku TA MERIDIAN D.O.O. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

1. SPLOŠNA DOLOČILA
Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Turistična agencija Meridian d.o.o. (v nadaljevanju TA MERIDIAN D.O.O.) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA MERIDIAN D.O.O., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje in/ali prodaje z drugo obliko elektronskega komuniciranja se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko ali z drugo obliko elektronskega komuniciranja naročil turistični aranžma. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve TA MERIDIAN D.O.O. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2. PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira TA MERIDIAN D.O.O., v TA MERIDIAN D.O.O. poslovalnici, na uradni spletni strani TA MERIDIAN D.O.O. ali pri pooblaščeni agenciji. Ob prijavi TA MERIDIAN D.O.O. in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne TA MERIDIAN D.O.O. podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških prijave in prijavnine (kopijo virmana oz. splošne položnice), v roku, določenem na programu. Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije TA MERIDIAN D.O.O. za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške po veljavnem ceniku, ki je objavljen na vidnem mestu. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve TA MERIDIAN D.O.O. (npr. v obliki kot je račun za predplačilo oziroma plačilo akontacije oziroma plačilo prvega obroka itd.)

3. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja v rubriki »cena vključuje«, kot tudi organizacija potovanja in obvezno zavarovanje. Izključene so vse storitve, katere niso izrecno navedene v rubriki »cena vključuje« oz. so navedene v rubriki »cena ne vključuje«. V kolikor neka storitev ni navedene ne pod "ceno vključuje" in ne pod "cena ne vključuje", je ta storitev strošek potnika. TA MERIDIAN D.O.O. se zavezuje, da bo takih primerov čim manj. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

4. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, vstopnine, napitnine ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (turistično zavarovanje ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

5. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko TA MERIDIAN D.O.O. prejme plačilo na transakcijski račun ali ko se izvede plačilo pri pooblaščeni agenciji. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 40% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 21 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. V primeru vračila plačila TA MERIDIAN D.O.O. v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

6. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. TA MERIDIAN D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cene v kolikor pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja TA MERIDIAN D.O.O. potnika obvesti. TA MERIDIAN D.O.O. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru TA MERIDIAN D.O.O. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. TA MERIDIAN D.O.O. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. TA MERIDIAN D.O.O. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno predeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili najmanj teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in je le ta predvidena v potrdilu o potovanju ali programu potovanja. Potnik lahko odstopi od pogodbe, če zvišanje cene preseže deset odstotkov dogovorjene cene ne da bi moral povrniti škodo, organizator pa potniku vrne vplačan znesek. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, se obvezuje o tem čim prej obvestiti potnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca.

7. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti še vsaj 6 mesecev veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in TA MERIDIAN D.O.O. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA MERIDIAN D.O.O. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TA MERIDIAN D.O.O., le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov TA MERIDIAN D.O.O. potniku ne vrača. TA MERIDIAN D.O.O. ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje TA MERIDIAN D.O.O. pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar TA MERIDIAN D.O.O. ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi pravilno posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

8. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Če se potrošnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja, vendar v času, v katerem je možno pravočasno urediti vse listine potrebne za prehod meje in nemoteno izvedbo potovanja. Odpoved potovanja se opravi v poslovalnici, kjer se je potnik prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima TA MERIDIAN D.O.O. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan TA MERIDIAN D.O.O. povrniti administrativne stroške v višini 13,00 EUR na napotnico oz. voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
Za avtobusna potovanja veljajo naslednji odpovedni roki:
• 65 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 20% cene aranžmaja
• 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja
• 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 40% cene aranžmaja
• 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 60% cene aranžmaja
• 14 do 08 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 90% cene aranžmaja
• manj kot 8 dni ali brez odpovedi potovanja oz. neudeležba - 100% cene aranžmaja.

Za letalska potovanja veljajo naslednji odpovedni roki:
• 99 do 61 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 30% cene aranžmaja brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 60 do 46 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 40% cene aranžmaja brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 45 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 70% cene aranžmaja brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 34 do 11 dan pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 90% cene aranžmaja brez mednarodne letalske karte + 100% strošek letalskih kart
• 10 do 01 dan pred dnevom pričetka opravljanja storitve ali brez odpovedi potovanja oz. neudeležba - 100% cene aranžmaja.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar TA MERIDIAN D.O.O. ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih TA MERIDIAN D.O.O. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z TA MERIDIAN D.O.O., se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TA MERIDIAN D.O.O. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna TA MERIDIAN D.O.O. potniku administrativne stroške v višini 13,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, mora potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.

9. ODSTOPNINA
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino ob prijavi na potovanje. Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina odstopnine je navedena v pogodbi o potovanju ali na programu potovanja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. V kolikor odstopnina na programu ni navedena pomeni, da za omenjeno storitev ni predvidena. Ne glede na plačano odstopnino ima TA MERIDIAN D.O.O. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 13,00 EUR po napotnici/voucherju. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima TA MERIDIAN D.O.O. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

11. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
TA MERIDIAN D.O.O. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja ter si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov v avtobusu,
- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 30 potnikov v posamezni skupini,
- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,
- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.
TA MERIDIAN D.O.O. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA MERIDIAN D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TA MERIDIAN D.O.O. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z TA MERIDIAN D.O.O., predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA MERIDIAN D.O.O.. TA MERIDIAN D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TA MERIDIAN D.O.O. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. TA MERIDIAN D.O.O. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da TA MERIDIAN D.O.O. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani TA MERIDIAN D.O.O., potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA MERIDIAN D.O.O. potnika nemudoma obvesti. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem TA MERIDIAN D.O.O. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko TA MERIDIAN D.O.O. namesti potnika v drug objekt enake kategorije. Če organizator potovanja bistveno spremeni program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, potniku, ki zaradi tega odstopi od potovanja, vrne ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel. Če organizator potovanja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

12. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem, TA MERIDIAN D.O.O.vemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku dveh mesecev. Brez pisne reklamacije TA MERIDIAN D.O.O. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: TA MERIDIAN D.O.O.i d.d., TA MERIDIAN D.O.O.tours Nova Gorica, Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA MERIDIAN D.O.O. take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi TA MERIDIAN D.O.O. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA MERIDIAN D.O.O. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. TA MERIDIAN D.O.O. se obvezuje potnika obvestiti o morebitnih obveznih cepljenjih za potovalne programe kjer nastopa kot glavni organizator.

14. PRTLJAGA
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču skladno s pogoji prevoznika. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Ceno prevoza prtljage določa prevoznik in težo prtljage, do katere je prevoz brezplačen. Vsak dodaten kilogram teže prtljage doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

15. TOČNOST PREVOZNIKOV IN PREVOZNA SREDSTVA
TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. TA MERIDIAN D.O.O. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. TA MERIDIAN D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov avtobusov, letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prevoznih koridorjev, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

16. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

17. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Za potovanja potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik. Potnikom prijavljenim na enodnevne izlete, TA MERIDIAN D.O.O. obvestila pred odhodom ne pošilja

18. ARANŽMAJI, KJER TA MERIDIAN D.O.O. NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da TA MERIDIAN D.O.O. ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so ustrezno označeni (da TA MERIDIAN D.O.O. ni glavni organizator), označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da TA MERIDIAN D.O.O. prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja. TA MERIDIAN D.O.O. d.d. ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

19. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA MERIDIAN D.O.O. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato TA MERIDIAN D.O.O. ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno. Prijava na izlet oz. potovanje je izvršena, ko potnik vplača aro. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu oz. na potovanju. Opcijski informativni vpis se ne šteje kot prijava.

TA MERIDIAN D.O.O. Ljubljana, 1.1.2013
SP1-2011


OBRAZEC STANDARDNIH INFORMACIJ ZA POGODBE O PAKETNIH POTOVANJIH

Potniki so upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. TA Meridian d.o.o. prevzema odgovornost za ustrezno izvedbo turističnih paketov. Poleg tega TA MERIDIAN d.o.o. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru naših likvidnostih težav povrnejo vplačila potnika in potniku zagotovi povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

Več informacij, ki urejajo varstvo potrošnika in jih od TA MERIDIAN d.o.o. prejme potnik:

Potniki od TA MERIDIAN D.O.O. prejemejo vse bistvene informacije o turističnih paketih pred sklenitvijo pogodbe o potovanju.
Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, ki so vključene v pogodbo, je odgovorno vsaj eno podjetje.
Potniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatek o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja TA MERIDIAN D.O.O..
Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.
Cene turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa.
Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
Potnik lahko odstopi od pogodbe brez odstopnine in prejme povračilo vplačil, če se je znatno spremenil kateri od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene.
Če podjetje odgovorno za turistični paket, turistični paket pred začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil.
Potnik lahko v primeru izrednih okoliščin odstopi od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez odstopnine, na primeru, če v kraju nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplvale na turistični paket.
Potnik lahko odstopi od pogodbe kadarkoli pred začetkom turističnega paketa, proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti, potniku ponudimo premeren nadomestni aranžma brez dodoatnih stroškov.
Če je potnik v težavah, TA MERIDIAN kot organizator potovanja ponudi pomoč.
TA MERIDIAN D.O.O. kot organizator potovanja zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav pri Zavarovalnica Sava. Potniki se lahko obrnejo na Zavarovalnico Sava ali na pristojni organ.